logo
Scroll

درباره ما

تشکیل ارکسترهای رده سنی نونهاالن و جوانان که حمایت کننده از ارکستر بزرگساالن می باشد، از دیگر فعالیتهای این مرکز تخصصی می باشد. این آموزشگاه با تشکیل گروه های آموزشی در سایر بخشهای موسیقی از جمله دپارتمان موسیقی آذربایجانی، ایرانی و پاپ، آهنگسازی و .... و سالن برگزاری کنسرت، استدیو، کالسهای کنکور و آمادگی برای ورود به دانشگاه هنر و کنسرواتوارهای داخلی و خارجی و شرکت در فستیوال های بین المللی از پیشگامان اعتالی آموزش موسیقی در سطح استاندارد بوده است.

آموزشگاه موسیقی ارک به مدیریت دکتر رامین مجلسی، مهندس آیدین کاشف و مهندس مراد کاشف، در دهمین سال حیات خود، شاهد گامی دیگر در راستای اهدافش در مسیر اعتالی هنر در این سرزمین می باشد. ثمره کوشش های اصحاب فرهنگ، مدرسین، هنرجویان، برنامه ریزان و مدیران آموزشی و هنری در مجموعه ای کارآمد، امروز نغمه پرداز آثاری هستند که مایه فخر و مباهات بشر در طول تاریخ بوده است. دپارتمان موسیقی کلاسیک آموزشگاه ارک، با برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و تشکیل هیات علمی با حضور اساتید بومی و مدعو از دانشگاه های هنر تهران و کرج عهده دار گردش کاری و کورس های آموزشی ساز های تخصصی، آهنگسازی، تئوری، ارکستراسیون، همنوازی، درک و دریافت، تاریخ موسیقی و ... بوده است.

پیام خود را ارسال نمایید